Oferta de emprego Ciclo Vendas e Espazos Comerciais

Darytech e Intek

Grupos de empresas necesitan un comercial para xestión de ventas dun software para hosteleiros. Este produto consiste  nuhna carta interactiva para os restaurantes que permite ver a carta, facer pedidos dende a mesa e recibir pedidos online, dándolle un uso máis completo aos típicos QR.  A empresa proporciona material audiovisual de apoio e formación específica sobre o producto.

Oos interesados poden contactar no teléfono 697 341 947 ou consultar a oferta de emprego na páxina web : https://hosteleria.pide-lo.es/