Matrícula Extraordinaria ESO, Bacharelato e FP Básica. Curso 2019-2020

Para todos aqueles alumnos que se examinan na convocatoria extraordinaria de Setembro, así como para os alumnos de FP Básica xa matriculados no centro, estáblecense, para facilitar unha mellor organización, os seguintes días de matrícula :

  • Alumnos que se matriculan en 2º de Bacharelato, 1º de Bacharelato e 4º da ESO : 5 e 6 de Setembro
  • Alumnos que se matriculan en 3º da ESO, 2º da ESO e 1º da ESO : 9 e 10 de Setembro
  • Alumnos que se matriculan en 2º de FP Básica ou repiten 1º de FP Básica (tanto de Informática de Oficina como de Mantemento de Vivendas) : 11 e 12 de Setembro