Matrícula ESO e Bacharelato curso 2019-2020

O prazo para formalizar a matrícula de ESO e Bacharelato para o curso 2019-2020 é dende o día 26 de xuño ao 10 de xullo (Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15) e a Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro) de admisión de alumnado.

Non obstante, con motivo de facilitar unha mellor organización, o centro establece, dentro deste período, uns días de matrícula para a ESO e Bacharelato, de maneira que na medida do posible, realicen a matrícula nos días asignados.

– Alumnos que se matriculan en 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO:

26 de xuño (mércores)

27 de xuño (xoves)

28 de xuño (venres)

– Alumnos que se matriculan de 1º ou 2º de Bacharelato:

1 de xullo (luns)

2 de xullo (martes)

O alumnado con materias suspensas na convocatoria de xuño, matricularase en setembro.