Fondo Social Europeo 2014-2020

A implantación dos novos ciclos de Formación Profesional Básica será cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do obxectivo temático 10 “Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente”.