FCT: listaxes definitivas das axudas 2013 / maio

A ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se resolve a convocatoria do 16 de
maio de 2013, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que
realiza formación práctica en centros de traballo (DOGA- Martes, 12 de novembro de 2013 )
Neste DOGA anunciase a exposición ao público das listaxes definitivas dos beneficiarios
das axudas
concedidas correspondentes ao ano 2013, prazo maio, e nas contías que se
indican, que estarán expostas no taboleiro de anuncios da Consellería de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria; na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza; na Oficina de Atención ao Cidadán e nas xefaturas territoriais da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
.