Consulte todas as programacións do curso 2021-2022. Pendentes de supervisión por parte da Inspección Educativa.