Consulte todas as programacións que foron modificadas facendo click no grupo que lle corresponde. Pendentes de supervisión por parte da Inspección Educativa.