Horarios de Grupos do Curso 2018-2019

ESO


1º ESO A 2º ESO A
3º ESO A 4º ESO A

BAC


1º BAC A
2º BAC A 2º BAC B

CICLOS DE INFORMÁTICA


Oferta Diurno

1º CS ASIR 2º CS ASIR
1º CS DAM 2º CS DAM
1º CM SMR 2º CM SMR
1º FPB INF. OFICINA 2º FPB INF. OFICINA

Oferta Modular (Nocturno)

CS DAW-A
CM SMR-A

CICLOS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA E COMERCIO


1º CS XVEC 2º CS XVEC
1º CM XAD 2º CM XAD
1º CM AC 2º CM AC

CICLOS DE INSTALACIÓNS E MANTEMENTO


1º CM FRIO 2º CM FRIO
1º FPB MANT. VIVENDAS 2º FPB MANT. VIVENDAS