Curso 2021-2022

Os “horarios espello” do centro para ensino telemático, no suposto de que haxa un confinamento total ou parcial (dalgunha/s aula/s) por mor da situación COVID, son os mesmos que no ensino presencial deixando 5 minutos ao comezo da sesión para preparar a conexión, e 10 minutos ao remate da sesión para rematar tarefas e preparar a conexión da seguinte sesión.

ESO

1º ESO A2º ESO A
3º ESO A4º ESO A

BAC

1º BAC A1º BAC B
2º BAC A 2º BAC B

CICLOS DE INFORMÁTICA

Oferta Diurno

1º CS ASIR2º CS ASIR
1º CS DAM2º CS DAM
1º CM SMR2º CM SMR
1º FPB INF. OFICINA2º FPB INF. OFICINA

Oferta Modular (Nocturno)

CS DAW-A
CM SMR-A

CICLOS DE ADMINISTRATIVO E COMERCIO

1º CS XVEC2º CS XVEC
1º CM XAD2º CM XAD
1º CM AC2º CM AC

CICLOS DE INSTALACIÓNS E MANTEMENTO

Oferta Diurno

1º CM FRIO2º CM FRIO
1º FPB MANT. VIVENDAS2º FPB MANT. VIVENDAS