Calendario Oficial da Consellería de Educación

Os días non lectivos do centro para o curso 2018-2019, propostos polo Claustro e Consello Escolar e aprobados por Inspección Educativa, son :

-Venres 2 de Novembro de 2018

-Luns 20 de Maio de 2019