Dous postos administración “Astillero Barreras”

A empresa “Astilleros Barreras” en Vigo realiza un proceso de selección para cubrir 2 postos de traballo.
Condicións:

* Titulación ciclo medio ou superior FAMILIA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN.

* Valorarase dominio de idioma inglés.

* Contrato laboral en modalidade de contrato para a formación e a aprendizaxe .


Selección:

* Enviar CV a: contratacion@perfilesrh.com

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6522009845263011841