Donas de si: Carmen Pesqueira

“A Capirota”, lavandeira galega asasinada por enfrentarse soa á manada falanxista