Actividades EDLG

ACTIVIDADES DE FOMENTO DO USO DO GALEGO

(EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA)

CURSO 2015-2016

1. CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO

OBXECTIVOS

– Dinamizar a lingua cara ao exterior do centro: familias, institucións, comercio…

– Fomentar o uso do galego nas novas tecnoloxías e na telefonía móbil.

– Divulgar e dar publicidade de todas as actividades e concursos nos que participan os alumnos e alumnas do centro facendo uso da lingua galega.

ACTIVIDADES

– PERFIL FACEBOOK: CANDO AS POMBAS DESAPARECERON

O Equipo de Biblioteca, en colaboración co Equipo de Dinamización da Lingua Galega, abriu hai algo máis de dous anos un perfil na rede social Facebook co nome Cando as pombas desapareceron.

Nel tratamos de compartir artigos relacionados coa literatura (galega e doutras nacionalidades); música de bandas e cantautores de distintos países (incluída a galega, por suposto), centrando a atención naquelas e naqueles que coidan as letras das súas cancións; novas relacionadas coas distintas artes e a cultura, sobre todo as que teñan que ver coa literatura (adaptacións cinematográficas de obras literarias, exposicións onde se relacionen artes plásticas e poesía, contos ilustrados e cómics, arte das rúas e graffitti, etc.).

Tamén, en colaboración co Departamento de Orientación, compartimos posts que fagan reflexionar sobre temas relacionados co xénero e nos que se dea visibilidade ao traballo das mulleres escritoras, artistas, etc.; outros están máis relacionados coa convivencia nos centros de estudo, poñendo a énfase nos temas de discriminación (sexual, racial, lingüística…) e no acoso escolar e violencia en xeral.

Por outro lado, convocamos concursos dixitais, destinados normalmente ao alumnado, pero nalgúns casos tamén incluímos ás familias, permitindo que participen pais e nais. Un deles foi o que se fixo polo Día de Defuntos, onde debían compartir no muro do noso perfil epitafios de escritores e escritoras no idioma orixinal e traducilos ao galego. Participaron algúns pais e mesmo houbo quen compartiu o epitafio de Ramón Cabanillas.
Tamén usamos esta conta de Facebook para
dar publicidade a actividades e eventos culturais que facemos no propio instituto ou fóra del, coma a asistencia a obras de teatro, mostras de arte relacionadas con diversos temas, charlas e obradoiros organizados polos distintos departamentos, exposicións de novidades literarias e de cómics adquiridos para a nosa biblioteca, etc.

Penso que este perfil de Facebook dinamiza o uso do galego cara ao exterior en canto que é unha rede social. Moitas familias de alumnos e alumnas, algunhas institucións e mesmo alguhas empresas do contorno do centro reciben información a través del. Implicitamente fomenta o uso do galego nestes ámbitos porque soen facer os seus comentarios na nosa lingua.

OBXECTIVO

– Colaborar con institucións alleas ao ámbito educativo.

ACTIVIDADES

– En canto á colaboración con institucións alleas ao ámbito educativo, participamos nalgunhas actividades e campañas levadas a cabo por departamentos de institucións locais, provinciais ou autonómicas. Nestes momentos, por exemplo, estamos participando nunha iniciativa proposta pola Secretaría Xeral de Igualdade á rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Trátase dunha mostra de obras de ilustradores e autores do cómic galego titulada “Cartas de amor” que pretende facer reflexionar sobre o paralelismo entre o mundo romántico das primeiras relacións de parella e a crueldade que ás veces vai asociada a ella, ante o incremento de violencia verbal ou física que se está a detectar nas parellas de adolescentes.

– Manteremos un contacto especial co concello de Marín, sobre todo coa plataforma Queremos Galego Marín.

OBXECTIVO

– Potenciar o uso do galego en cuestións relacionadas coa cultura emprendedora e a actividade empresarial dentro do mundo da industria, o comercio e a informática.

ACTIVIDADES

– Pediremos a colaboración dos departamentos de Comercio, Instalacións de Frío e Calor, e Informática para facer actividades de fomento do galego nos distintos campos profesionais.

2. A SITUACIÓN DO ALUMNADO

OBXECTIVOS

– Concienciar ao alumnado da importancia do uso do galego en todos os ámbitos e traballar no eliminación de prexuízos lingüísticos cara á nosa lingua.

ACTIVIDADES

CHARLA SOBRE COMO FALAR E ESCRIBIR EN GALEGO CON CORRECCIÓN E FLUIDEZ, DE CARLOS CALLÓN.

Programamos a intervención de Carlos Callón para falar do seu libro Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez. De xeito desenfadado e mediante anécdotas, neste libro práctico ofrécense consellos para darmos o paso de usar o galego e para mellorarmos a nosa calidade lingüística, desbloqueando os prexuízos e medos aprendidos e asumindo que os problemas con que nos encontramos moitas veces non son de orixe gramatical, senón social.

TEMPORIZACIÓN: Unha hora/ 3º trimestre.

DESTINATARIOS: Esta actividade está pensada para 3º e 4º da ESO.

ORZAMENTO: 50 euros (gastos de desprazamento e agasallo)

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE COMEDIA BÍFIDA, DE MANUEL NÚÑEZ SINGALA, A CARGO DE ALUMNADO DO IES TORRENTE BALLESTER

O 16 de novembro un grupo de alumno/as do IES Torrente Ballester representará no noso instituto a obra Comedia bífida, baseada na peza de Manuel Núñez Singala. Os valores e contidos que se desenvolven nesta comedia están relacionados coa función deste equipo. Algúns dos temas tratados son: o bilingüismo e a diglosia, o conflito lingüístico, a normalización, as interferencias lingüísticas, o prestixio lingüístico, as variedades xeográficas da lingua galega…

TEMPORIZACIÓN: Dúas xornadas lectivas pola tarde/ 16 de novembro.

DESTINATARIOS: 3º e 4º da ESO

ORZAMENTO: 200 euros (180 + comida)

OBXECTIVOS

– Implicar o alumnado no labor de dinamización e normalización da lingua galega.

– Fomentar o hábito lector en galego.

– Promover o uso activo de ferramentas das tecnoloxías da información e comunicación en galego, favorecento o emprego da nosa lingua nas creacións e nos diversos intercambios dixitais.

ACTIVIDADES

CONCURSO DÍA DE DEFUNTOS: EPITAFIOS DE ESCRITORES E ESCRITORAS.

Este foi un concurso que se fixo a través da rede social Facebook, como xa se dixo no apartado de Contorno sociolingüístico do centro. Nel podían participar alumnado, profesorado ou mesmo membros das familias dos alumnos e alumnas. Consistía en compartir no perfil do Equipo da Biblioteca (Cando as pombas desapareceron) un epitafio dun escritor ou dunha escritora na súa lingua orixinal e a súa tradución ao galego. Logo fíxose un sorteo entre o alumnado participante e a gañadora recibiu un libro de agasallo.

TEMPORALIZACIÓN: Finais de outubro/comezos de novembro.

DESTINATARIOS: Alumnado, profesorado e familias de alumnos/as.

ORZAMENTO: 15 euros.

CONCURSO DE POESÍA PARA CONMEMORAR O DÍA DE DEFUNTOS: En outubro convocouse este concurso que tiña como finalidade a elaboración dun poema (ou dous) inédito feito por aqueles e aquelas que queiran participar independentemente do curso no que estean matriculados. Había dúas categorías de premios: unha para ESO, ESA e FPBásica; outra para os Bacharelatos e os Ciclos Formativos. Os premios consistían en vales para mercar libros en galego por valor de 30 euros. O poema gañador será publicado na revista que elabora o EDLG do centro, Labirinto.

TEMPORIZACIÓN: Segunda quincena de outubro.

DESTINATARIOS: Todo o alumnado.

ORZAMENTO: 30 euros.

CHARLA COA ESCRITORA LEDICIA COSTAS. O día 2 de decembro recibimos a visita de Ledicia Costas. A escritora viguesa falou do seu traballo como creadora e contestou ás preguntas dos alumnos sobre os libros que tiveron que ler: Unha estrela no vento (3º de ESO) e Un animal chamado néboa (1º de Bacharelato).

TEMPORIZACIÓN: Dúas xornadas lectivas/ 2 de decembro.

DESTINATARIOS: 3º de ESO e 1º de Bacharelato.

ORZAMENTO: 25 euros (agasallo)

CELEBRACIÓN DÍA DE ROSALÍA: ENVÍO MASIVO E SIMULTÁNEO DUN VERSO DE ROSALÍA A TRAVÉS DO MÓBIL. Participaremos na iniciativa organizada pola AELG (Asociación de Escritores en Lingua Galega) para celebrar o Día de Rosalía o 24 de febreiro, coincidindo co aniversario do nacemento da escritora: o envío masivo e simultáneo dun verso de Rosalía desde os terminais móbiles do alumnado e do profesorado do centro baixo a etiqueta #mobilizarosalía. O verso, do poema IV de Cantares gallegos (parte da estrofa 13) é o seguinte: “Trocando en sonrisas/queixiñas e choros”.

TEMPORIZACIÓN: Ás 11 (durante o recreo)/ 24 de febreiro.

DESTINATARIOS: Alumnado e profesorado.

ORZAMENTO: 0 euros.

– CELEBRACIÓN DÍA DE ROSALÍA: EXPOSICIÓN DE COLAXES FORMANDO VERSOS DE ROSALÍA DE CASTRO. O alumnado que participe deberá escoller un poemiña (ou unha estrofa dun poema) de Rosalía e ir formando as palabras con letras recortadas. Trátase de facer unha montaxe sobre cartolina combinando colores, tamaños, deseños…, de modo que o resultado final resulte atractivo. Os traballos serán expostos a semana anterior á celebración do Día de Rosalía e permanecerán ata o día 26 de febreiro. Mesmo se podería facer un concurso e premiar as dúas colaxes que máis votos obteñan por parte dos membros do EDLG (un para alumnado de 1º, 2º, 3º e FPBásica; outro para Bacharelato e Ciclos Formativos). O premio sería un vale de 30 euros para mercar libros en galego.

TEMPORIZACIÓN: Terceira e cuarta semana de febreiro.

DESTINATARIOS: Todo o alumnado.

ORZAMENTO: 60 euros.

CONCURSO NAMÓRATE EN GALEGO”: Co gallo do Día dos Namorados (14 de febreiro), farase un concurso de pensamentos e dedicatorias de amor e desamor en galego, destinado a todo o alumnado do centro. O nome do gañador/a e o seu “pensamento” ou dedicatoria serán publicados na revista do centro. O premio serán dous libros de temática amorosa (unha novela e un poemario) en galego.

TEMPORIZACIÓN: Semana do Día dos Namorados.

DESTINATARIO: Todo o alumnado.

ORZAMENTO: 35 euros.

COMUNICACIÓN DIXITAL A TRAVÉS DA REDE SOCIAL FACEBOOK E PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS CONCURSOS.

Concursos dixitais: Convocaranse varios concursos a través do perfil que ten o equipo de biblioteca do centro na rede social Facebook. Os alumnos deberán participar na mesma páxina facendo uso dos seus perfís. Os concursos estarán relacionados cos libros e a literatura, en xeral, e os que participen terán que facer uso do galego nos seus comentarios.

TEMPORIZACIÓN: Todo o curso.

DESTINATARIOS: Toda a comunidade escolar, especialmente alumnado.

ORZAMENTO: 100 euros para libros de agasallo.

– DÍA DA MULLER TRABALLADORA: OBRADOIRO “ELAS. POESÍA DE MULLER”.

Este obradoiro, impartido pola poeta Dores Tembrás, está concibido para aproximarse a unha escolma de importantes autoras que permitirá analizar de cerca o seu traballo poético e as características da súa escrita dentro da poesía galega contemporánea, ao tempo que se perfilan ferramentas e cuestións de teoría poética.

TEMPORIZACIÓN: 2 horas/17 de marzo.

DESTINATARIOS: Alumnado de 1º de Bacharelato.

ORZAMENTO: 200 euros.

– DÍA DAS LETRAS GALEGAS: OBRADOIRO “MANUEL MARÍA. PALABRA DE LUZ”

Este obradoiro, impartido tamén por Dores Tembrás, está dedicado a Manuel María, o autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. Nel mostrarase ao longo da súa extensa obra un rico abano temático, estético e estilístico. A fin deste obradoiro-encontro, a medio camiño entre a conversa, o recital e a escrita colectia, é achegarse á figura do poeta facendo un percorrido pola súa vida e creación literaria dun xeito activo e participativo.

TEMPORIZACIÓN: 2 horas/17 de marzo.

DESTINATARIOS: 2º e/ou 4º da ESO.

ORZAMENTO: 200 euros.

– DÍA DAS LETRAS GALEGAS: RECITAL POÉTICO (OBRA DE MANUEL MARÍA E OUTROS/AS POETAS). Elixirase un grupo de cinco alumnos/as para facer un recital de poesía de Manuel María e de poemas doutros/as autores/as. Os temas arredor dos que xirarán os poemas son: a paisaxe, a lingua, o amor, a soidade e o compromiso social, que son algúns dos camiños que o autor da Terra Chá “percorreu como soños verdadeiros, converténdoos en palabras de luz”.

TEMPORIZACIÓN: unha xornada lectiva/13 de maio.

DESTINATARIOS: Alumnado de ESO e/ou Bacharelato.

ORZAMENTO: 0 euros.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS: EXPOSICIÓN DE CARTEIS RELACIONADOS COA FIGURA DE MANUEL MARÍA. Como todos os anos, colocaranse os carteis que manda a Consellería de Educación coa biobibliografía de Manuel María.

TEMPORIZACIÓN: semana anterior ao Día das Letras Galegas.

DESTINATARIOS: Toda a comunidade escolar.

ORZAMENTO: 0 euros.

EXPOSICIÓN NOVIDADES LITERARIAS EN GALEGO. En colaboración co equipo de biblioteca, farase algunha exposición de libros escritos en galego en lugares estratéxicos e ben visibles para que o alumnado poida ollar, por exemplo, novidades editoriais de escritores galegos ou mesmo novidades de autores estranxeiros traducidos ao galego. Tamén se fará de cando en vez unha mostra das novidades de cómics en galego.

– REVISTA LABIRINTO. Editarase de novo a revista do centro (Labirinto); este ano xa sairá a número 11. Terá que estar rematado a mediados do terceiro trimestre, polo que será necesario ir facendo unha recompilación de actividades realizadas polos alumnos e alumnas do centro durante todo o curso.

TEMPORIZACIÓN: mes de xuño.

DESTINATARIOS: Toda comunidade escolar.

ORZAMENTO: 1200 euros.

OBXECTIVO

– Ligar o uso do galego aos modos de vida máis actuais e vangardistas, vencellándoo co mundo cultural e social actual.

ACTIVIDADES

DÍA DA MULLER TRABALLADORA (8 DE MARZO): EXPOSICIÓN MULLERES ARTISTAS ACTUAIS. Faremos unha exposición no centro que terá como protagonistas a mulleres artistas galegas da actualidade. Na exposición aparecerá unha breve biografía e material gráfico sobre a artista e a súa obra.

TEMPORIZACIÓN: Primeira semana de marzo.

DESTINATARIOS: Alumnado e profesorado.

ORZAMENTO: 0 euros.

CURTAMETRAXE EN GALEGO “A MESMA CARA DA MOEDA”. O Departamento de Orientación, en colaboración co xefe de estudos de nocturno e parte do profesorado de diurno, realizará unha curtametraxe con alumnado de distintos niveis, tanto de diurno como de nocturno. Na curta, que leva por título ‘A mesma cara da moeda’, inclúense contidos de xénero como os conflitos que derivan de relacións nas que se xera unha dinámica de dependencia e a normalización con que se entende o control que impide, en moitas ocasións, identificalo como a alarma dunha relación que se pode converter en tóxica e limitante.

TEMPORIZACIÓN: Terceiro trimestre.

DESTINATARIOS: Todo o alumnado.

ORZAMENTO: 0 euros.

3. A SITUACIÓN DO PROFESORADO

OBXECTIVOS

Incrementar a implicación do profesorado nas iniciativas normalizadoras.

– Invitar ao profesorado a empregar o galego como lingua preferente no centro, tanto nos aspectos académicos como nos de relacións social.

ACTIVIDADES

En colaboración co Departamento de Informática, crearase un espazo para as novas do EDLG na páxina web do centro.

REVISTA LABIRINTO. Ademais de traballos do alumnado, incluiranse na revista: unha sección dedicada ao homenaxeado no Día das Letras Galegas, comentarios do profesorado, pasatempos, recomendacións literarias para o verán, novidades literarias da biblioteca, noticias relacionadas co centro, fotografías de alumnado e profesorado, resumo do acto de graduación de alumando de 2º de Bacharelato, unha sección coas actividades realizadas polos distintos departamentos e, en especial, as propostas polo EDLG para este curso. Case todos os anos contamos coa colaboración do profesorado dos seguintes departamentos: Lingua Galega, Lingua Castelá, Lingua Francesa, Lingua Inglesa, Ciencias Sociais, Educación Plástica, Música, Departamento de Orientación, Ciclo de Instalacións de Frío e Calor, Ciclo de Informática e Ciclo de Comercio. Tamén se implican, ademais, a subdirectora e o director na elaboración da mesma.

OBXECTIVO

– Mellorar a competencia do profesorado na nosa lingua, sobre todo no que se refire á expresión oral e escrita.

O EDLG axudará ao profesorado sempre que necesite resolver dúbidas sobre a lingua galega, tanto oral como na escrita.

OBXECTIVO

– Seguir potenciando o uso do galego entre o profesorado en cuestións relacionadas coa cultura emprendedora e as actividades profesionais dentro do mundo da industria, o comercio e a informática.

Pediremos a colaboración do profesorado de Ciclos Formativos á hora de facer algunha exposición, algunha campaña publicitaria ou para divulgar información a través de medios dixitais. Sempre facendo uso do galego, claro está.

4. A SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO

OBXECTIVO

– Fomentar o uso do galego, a nivel oral e escrito, por parte dos membros da comunidade educativa.

ACTIVIDADES

– Durante todo o curso farase uso duns taboleiros, dispostos en lugares visibles do centro, para informar sobre actividades e dar avisos relacionados coa dinamización do galego. Asi por exemplo, exporanse traballos de alumnos, avisos de concursos, carteis e viñetas relacionadas coa lingua, noticias, etc.

“Os meus versos favoritos”: O persoal non docente do centro entregará durante o mes de abril (coincidindo co Día do Libro) un papel cos seus versos favoritos de entre unha lista de autores/as galegos/as. Logo pódese facer con eles unha recompilación para a revista do centro. Un/unha dos que participen entrará nun sorteo e recibirá un libro a modo de agasallo.

TEMPORIZACIÓN: 22 de abril.

DESTINATARIOS: Persoal non docente.

ORZAMENTO: 15 euros.

OBXECTIVO

Impulsar a presenza progresiva do galego nas diferentes áreas curriculares e, en xeral, na vida do centro, para posibilitar que o alumnado acade unha maior competencia na lingua galega.

O EDLG velará polo cumprimento do Decreto de Plurilingüismo no ensino non universitario, comprobando que se imparten en galego as materias onde é obrigatorio, e impulsará a presenza do mesmo no maior número de áreas curriculares posible, para que polo menos se manteña a porcentaxe do 50%.

OBXECTIVO

Manter en galego toda a documentación administrativa e de xestión do centro.

ACTIVIDADE

Igualmente, o EDLG comprobará que se utiliza o galego na documentación administrativa e de xestión do centro e denunciará os casos nos que non se faga.

OBXECTIVO

Deseñar e coordinar campañas de sensibilización, así como actividades a favor da normalización do uso do galego, dirixidas á comunidade educativa no seu conxunto ou a un sector determinado, segundo o obxectivo específico que se pretenda.

ACTIVIDADE

CONCERTO DE SÉS. Gustaríanos rematar o curso cun concerto da cantautora Sés.

TEMPORIZACIÓN: Finais de xuño

DESTINATARIOS: Toda a comunidade escolar.

ORZAMENTO: 600 euros.

A coordinadora do proxecto comprométese a desenvolver as actividades programadas no caso de obter o financiamento suficiente.

Marín, a 22 de xaneiro de 2016

Asdo.: Araceli Queiruga Pais

 

Sorry, the comment form is closed at this time.