Preme no nome do departamento para obter máis información.
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INFORMÁTICA
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN COMERCIAL
ORIENTACIÓN
SERVIZOS Á PRODUCCIÓN
TECNOLOXÍA