CONVOCATORIA REUNIÓN COAS FAMILIAS

Con motivo do inicio de curso, convocámoslles a unha reunión co equipo directivo e cos titores da ESO, FPB e Bacharelato para tratar temas relacionados co desenvolvemento do curso.

Convocatoria.