Convocatoria Ordinaria ABAU 2020

Xa está publicada na páxina da CIUG toda a información sobre as probas de ABAU de Xullo de 2020.

Convocatoria Ordinaria ABAU 2020

Resumo Convocatoria Ordinaria ABAU 2020

Datas Realización

Horario das Probas

Instrucións para o Alumnado