Calendario Exames Finais Ciclos. Xuño 2022

CICLOS DE INFORMÁTICA


Oferta Diurno

1º CS ASIR 2º CS ASIR
1º CS DAM 2º CS DAM
1º CM SMR 2º CM SMR
2º FPB INF. OFICINA

Oferta Modular (Nocturno)

CS DAW CM SMRA

CICLOS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA E COMERCIO


1º CM XAD 2º CM XAD
1º CM AC 2º CM AC

CICLOS DE INSTALACIÓNS E MANTEMENTO


1º CM FRIO 2º CM FRIO
2º FPB MANT. VIVENDAS