Baremación proceso admisión 2019/20

Para o curso de 1º de bacharelato e 3º da ESO, e debido a que a demanda de prazas escolares solicitadas é superior á oferta, ábrese un prazo de 10 días hábiles (do 25 de marzo ao 5 de abril, ambos incluídos) para presentar no Centro a documentación xustificativa dos criterios alegados nas solicitudes (agás aqueles que xa a presentaran ca solicitude).

CURSOS A BAREMAR: 3º da ESO e 1º BACHARELATO

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN: DO 25 DE MARZO AO 5 DE ABRIL (INCLUÍDOS)

NO CASO DE NON TER PRESENTADA A DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE, NON SE TERÁN EN CONTA OS CRITERIOS ALEGADOS NA SOLICITUDE.

Outras datas de interese:

  • LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS: 24 DE ABRIL
  • PRAZO DE RECLAMACIÓN: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN (do 25 abril ao 2 de maio, ambos inclusive)
  • LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS: 13 DE MAIO
  • CALENDARIO DE MATRÍCULA:

Os alumnos admitidos formalizarán a sua matrícula no Centro nos prazos que se indican a continuación:

 -Prazo ordinario : Dende o 25 de xuño o 10 de xullo.
 -Prazo extraordinario : Dende o 1o 10 de septembro.