Baremación 3º ESO

Segundo a Orde de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, procedemos a sinalar o curso no que é necesario aplicar baremación xa que hai máis solicitudes que prazas ofertadas:

3ª Educación secundaria obrigatoria

Marín, 20 de maio de 2020