Actividades

Aprender, no sentido de dar-recibir que os galegos lle damos á palabra, debe complementarse con actividades que fomenten entre o alumnado a curiosidade polo

Revista

Teatro

  • Gupo de teatro Espiral

Outras actividades

Actividades de Ciencias

 

Leave a Reply

(required)

(required)