Actividades de formación en linguas estranxeiras

En cumprimento do disposto no artigo 16.1 da Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 7/02/2018), poderán ser consultadas as listaxes das solicitudes admitidas, que precisen enmendas, e excluídas na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasle/