Curso para desempregados.

FORMACIÓN PARA O EMPREGO

 

➢  Centro ofertante: IES CHAN DO MONTE
➢  Nº de vacantes: 14 + suplentes
➢  Denominación do curso: Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.

INFORMACION COMPLETA DO CURSO