ACTO DE GRADUACIÓN DO ALUMNADO DE 2º BACH

Publicado 18/05/2016 ás 9:19 a.m. - sen comentar

 O Acto de Graduación de Bacharelato 2016 deste centro  se desenvolverá o vindeiro venres, día 20 de maio, ás 19.00 horas, no Salón de Actos da Escuela Naval de Marín .  

RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS

Publicado 18/05/2016 ás 9:14 a.m. - sen comentar

Segundo de Bacahrelato: No suposto de que exista desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, o alumno/a ou seus representantes legais poderán solicitar por escrito no Centro, a revisión de dita cualificación no prazo de dous días. Para a convocatoria ordinaria, serán os días 24 e 25 de maio de 2016 (ata as 14:00 horas).
read more..