CURSO DE MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS.

Publicado 10/04/2015 ás 9:02 a.m. - sen comentar

618 horas con 120 horas de prácticas en empresas. Próximo inicio. ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS DESEMPREGADAS MENORES DE 30 ANOS (AFD) ➢ Centro ofertante: IES CHAN DO MONTE. Información no teléfono 986883305. ➢ Denominación do curso: Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas. ➢ Requisitos mínimos de acceso: Deberán cumprir algún dos seguintes requisitos:
read more..

Solicitudes probas de acceso a cf

Publicado 23/03/2015 ás 11:05 a.m. - sen comentar

Publicación de Solicitudes e Resolución de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos probasAccesoCP3601515956P_1503230957_3353 resolucionExenciones3601515956_1503230957_3360

Últimos artigos

Últimos artigos do blogue