Data Xornada de Acollemento probas libres Ciclos Formativos 2015.

Publicado 28/05/2015 ás 11:04 a.m. - sen comentar

Coa finalidade de transmitirlle ós aspirantes a información precisa, darlle as instruccións oportunas e aclarar as dúbidas para un mellor desenvolvemento das probas, terá lugar a Xornada de Acollemento para as probas libres para a obtención de Títulos da Formación Profesional (LOE) o día dous (2) de xuño de 2015,  ás 12:00 horas no Salón
read more..

Probas de acceso de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2015

Publicado 26/05/2015 ás 12:45 p.m. - sen comentar

Publicadas instrucións e a asociación centro e sede para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2015. http://www.edu.xunta.es/fp/node/12965

Últimos artigos

Últimos artigos do blogue

Novas por email

Queres estar sempre ó día?

100% Privacidade. Nada de spam.